Privacy-waarborg


Persoonsgegevens

Holebi Holland acht de bescherming van privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website essentieel. De verwerking van persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Holebi Holland doet dit door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR) EU 2016/679). Holebi Holland stelt uitgezonderd op grond van wettelijke verplichting onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Cookies

Holebi Holland maakt in geen enkel geval gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje data wat door een webserver wordt opgeslagen in de browser of een daarvoor bestemde map op de harde schijf van de bezoeker. De door het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maken het mogelijk een interactie tussen de website en de browser tot stand te brengen. Holebi Holland verzamelt geen informatie die wordt gebruikt ter identificatie van personen en hun activiteiten.

Email

Holebi Holland stuurt u alleen informatie op uw verzoek en in overeenstemming met uw voorkeuren. Uw ip-adres wordt altijd geregistreerd, anoniem mailen is niet mogelijk. Emailberichten van Holebi Holland met eventuele attachments kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en is uitsluitend bestemd voor de bovenvermelde geadresseerde(n). Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, gelieve dan Holebi Holland hiervan telefonisch of via e-mail op de hoogte te stellen en het materiaal van uw computer te verwijderen.

Opmerkingen en suggesties voor verbetering worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen naar Evenaar@post.com

WWW

E-mail: evenaar@post.com

Webpagina: www.evenaaronline.nl

Happiness for all.
KvK-nummer / Chamber of Commerce reg.no 63150875