Auteursrechten (copyright)

De Evenaar Multishop Academy website is een uitgave van Evenaar Multishop Benelux.
Technische realisatie: Evenaar Multishop Benelux, Arnhem
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaim-informatie

Aan de inhoud van alle Evenaar Multishop Academy webpagina's kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Evenaar Multishop Academy is dan ook geenzins aansprakelijk voor inkomstenverderving of andere schade die voortvloeit door gebruik van de Evenaar Multishop Academy website.

Als bezoeker van de Evenaar Multishop Academy website stemt u in met voorgenoemde bepalingen. Ook wanneer u het niet eens bent met deze bepalingen gelden deze bepalingen als u gebruik maakt van de Evenaar Multishop Academy website.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy

Evenaar Multishop Academy gaat strikt vertrouwelijk om met uw gegevens.

Evenaar Multishop Academy gebruikt uw gegevens uitsluitend voor administratie en handelsdoeleinden, bijv. om u beter van dienst te kunnen zijn of voor het samenstellen van aantrekkelijke aanbiedingen voor u als klant.

Evenaar Multishop Academy verzamelt nooit gegevens van u via het internet. U kunt veilig surfen door de Evenaar Multishop Academy website zonder dat wij u nagaan of lastig zullen vallen met ongevraagde E-mail of huispost. Alle informatie die Evenaar Multishop Academy van u heeft is zelf door u aangegeven door middel van een bestelling en/of examen.

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid

Voorkom dat u bedrogen wordt door een oplichter!
 Tips om oplichting te voorkomen: 
        - controleer altijd of u het enige echte Evenaar Multishop Academy studieboek in handen heeft.
        - controleer altijd of u door de enige echte Evenaar Multishop Academy benaderd wordt.
Terug naar boven