CBO 2

Communicatie Beroepen Opleiding op niveau 2

Een opleiding op dit niveau leidt op tot een gekwalificeerd arbeidskracht van Europees kwalificatieniveau 3. Dit is in Nederlandse termen ongeveer gelijk aan 4-havo.
Een afgestudeerde op dit niveau wordt geacht volledig zelfstandig werkzaamheden te kunnen uitvoeren, in opdracht van een opdrachtgever (klant of leidinggevende). Hij/zij moet de nationale taal goed beheersen (spreken en schrijven op B1-niveau van het Common European Framework for Languages), goed kunnen rekenen, goed om kunnen gaan met andere mensen, al werkend kennis kunnen uitbreiden in eigen vakgebied en taken kunnen uitbesteden wanneer deze te moeilijk blijken te zijn.

Toelatingseisen

16 jaar of ouder

Kennisniveau op 2havo of 3mavo of 4vmbo-b of 4vmbo-k of 3vmbo-g of 3vmbo-t of mbo-2

Duur van de opleiding

5 maanden

Vervolgopleidingen

geen; niveau 2 is het hoogste CBO-diploma

Kosten

Lesgeld

Boeken

vastgesteld door EM Academy

Bij Evenaar Multishop Academy in lesgeld inbegrepen

printprint deze pagina