EM Academy biedt zogenaamde CBO-opleidingen aan. CBO is de afkorting van
           Communicatie Beroepen Opleiding. Een communicatieberoepenopleiding leidt op tot een
           beroep in de (digitale) communicatiebranche. In onze hedendaagse samenleving is
           communicatie niet meer weg te denken. Met name communicatie via het web (Internet).
           EM Academy hecht grote waarde aan gekwalificeerde mensen die in de communicatiewereld
           goed werk kunnen leveren. EM Academy vindt ook dat iedere burger kans moet hebben op de
           arbeidsmarkt en recht heeft op een degelijke opleiding die tegelijkertijd niet duur is
           en daarom vraagt EM Academy niet veel studiegeld van haar studenten.

printprint deze pagina